Menu

Pracownia Komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez

Zebrania z Rodzicami

 

   

   

HARMONOGRAM
OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


18 września 2015 r. godz. 17:30
Spotkanie z Rodzicami – omówienie bieżących spraw, zapoznanie z WSO, Statutem, Regulaminem Szkoły;
klasa III gimnazjum – deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym
klasa III liceum - deklaracje maturalne

10 listopada 2015 r. 
Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – uroczystość ślubowania

27 listopada 2015 r. godz. 17.30
Wywiadówka – podsumowanie I ćwierć semestru

08 stycznia 2016 r. godz. 17.30
Spotkanie opłatkowe dla Rodziców

22 stycznia 2016 r. godz. 17.30
Wywiadówka – podsumowanie I półrocza

18 marca 2016 r. godz. 17.30
Rekolekcje wielkopostne dla Rodziców

14 kwietnia  2016 r. godz. 17.30
Wywiadówka – podsumowanie III ćwierć semestru

23 czerwca 2016 r. 
Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – zakończenie roku szkolnego


Rodzic zawsze ma możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu w celu omówienia zarówno postępów edukacyjnych dziecka, jak i zaradzenia pojawiającym się trudnościom w nauce.