Menu

Pracownia Komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez

Zebrania z Rodzicami

 

   

    20 września 2013 r.

    Godz. 17.30  - spotkanie z Rodzicami –

    omówienie bieżących spraw, zapoznanie z WSO, Statutem, Regulaminem Szkół.

    Dodatkowo:

    klasa III liceum – matura;

    klasy gimnazjalne -  pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

    projekt edukacyjny - klasy II;

    deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym -

    klasy III.


    12 listopada 2013 r.

    Godz. 10.00 - Msza św. w kościele p.w. św. Jana Kantego.

    Uroczystość ślubowania.

    22 listopada 2013 r.

    Godz. 17.30 - wywiadówka - podsumowanie I ćwierć semestru.

    

   10 stycznia 2014 r.  

    Godz. 17.30 - Msza św. - spotkanie opłatkowe dla Rodziców.

    24 stycznia 2014 r.  

    Godz. 17.30 - wywiadówka - podsumowanie I półrocza.

    21 marca 2014 r.  

    Godz. 17.30 - rekolekcje wielkopostne dla Rodziców.


    25 kwietnia 2014 r.

    Godz. 17.30 - wywiadówka - podsumowanie III ćwierć semestru.


    7 czerwca 2014 r.

    Godz. 17.30 - Msza św. oraz uroczyste rozdanie świadectw ukończenia

    liceum ogólnokształcącego (klasa III LO)

 

   26 czerwca 2014 r.

    Godz. 11.00 Msza św. w kościele p.w. św. Jana Kantego.

    Zakończenie roku szkolnego.Rodzic zawsze ma możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu w celu omówienia zarówno postępów edukacyjnych dziecka, jak i zaradzenia pojawiającym się trudnościom w nauce.