Menu

Pracownia Komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez

Zebrania z Rodzicami

 

   

   

HARMONOGRAM
OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


19 września 2014 r. godz. 17:30
Spotkanie z Rodzicami – omówienie bieżących spraw, zapoznanie z WSO, Statutem, Regulaminem Szkoły;
klasa III gimnazjum – deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym
klasa III liceum - deklaracje maturalne

26 września 2014 r. godz.10:00
Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – uroczystość ślubowania

21 listopada 2014 r. godz. 17.30
Wywiadówka – podsumowanie I ćwierć semestru

09 stycznia 2015 r. godz. 17.30
Spotkanie opłatkowe dla Rodziców

16 stycznia 2015 r. godz. 17.30
Wywiadówka – podsumowanie I półrocza

13 marca 2015 r. godz. 17.30
Rekolekcje wielkopostne dla Rodziców

17 kwietnia  2015 r. godz. 17.30
Wywiadówka – podsumowanie III ćwierć semestru

25 czerwca 2015 r. godz.10:00
Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – zakończenie roku szkolnego


Rodzic zawsze ma możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu w celu omówienia zarówno postępów edukacyjnych dziecka, jak i zaradzenia pojawiającym się trudnościom w nauce.