Menu

Pracownia Komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez

Kronika 2008 / 2009

 


1 września
(poniedziałek) – Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2008 / 2009 (godz. 9:30, Kościół Świętego Jana Kantego) 

9 września (wtorek) – klasa II liceum (grupa humanistyczna) na zajęciach w Muzeum Narodowym (po 5-tej lekcji)

10 września (środa) – wyjście klas III A i III C gimnazjum na Powązki w związku z omawianiem lektury „Kamienie na szaniec” (o godz. 13:00)

12 września (piątek) – wyjście klasy III B gimnazjum na Powązki w związku z omawianiem lektury „Kamienie na szaniec” (o godz. 8:15, powrót na 3-cią lekcję)

12 września (piątek) - wyjście klas III A i B liceum na Politechnikę Warszawską na spotkania i wykłady w ramach Salonu Maturzystów

12 września
(piątek) – zebrania rodziców wszystkich klas z wychowawcami (godz. 17:30)

16 września (wtorek) - koncert Filharmonii Narodowej w szkole

17 września (środa) - wyjście klas II i III B liceum (rozszerzenie matematyczno-geograficzne) do Muzeum Geologicznego (lekcja muzealna: "Dlaczego Ziemia drży? Geneza i skutki trzęsień ziemi.")

19 września (piątek) - udział reprezentantów Szkoły na Młodzieżowym Forum Szkół Katolickich w Częstochowie

19 września (piątek) - wybory do samorządu szkolnego Gimnazjum

26 września (piątek) - podsumowanie wymiany polsko - niemieckiej (o godz. 10 na sali gimnastycznej) foto

26 września (piątek) - ślubowanie klas pierwszych (Msza Święta w Kościele Świętego Jana Kantego o godz. 12:00) foto

29 września (poniedziałek) - udział grupy uczniów gimnazjum i liceum w Marszu Żoliborza1-2 października (środa-czwartek) - wyjazd integracyjny klas pierwszych gimnazjum i liceum (Częstochowa, Jura Krakowsko-Częstochowska) foto

2 października (czwartek) - wyjście klas II i III B (rozszerzenie matematyczno - geograficzne) do Muzeum

3 października (piątek) - apel patriotyczny upamiętniający Powstanie Warszawskie (godz. 8:05)
 
3 października (piątek) - pierwszy piątek miesiąca - Msza Święta o godz. 10 w Kościele Świętego Jana Kantego 
 
9 października (czwartek) - wyjście klas III A i III C gimnazjum na Pawiak 

10 października (piątek) - wyjście klasy III B gimnazjum na Pawiak

10 października (piątek) - obchody Dnia Papieskiego w naszej szkole foto  

10 października (piątek) - obchody Dnia Nauczyciela w naszej szkole foto

13-14 października (poniedziałek, wtorek) - dni wolne (po odpracowaniu poniedziałku w sobotę 18 października)

11-14 października - wycieczka nauczycieli do Pragi foto

15 października (środa) - wyjazd klas III A i III B liceum na pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy

18 października (sobota) - lekcje według planu poniedziałkowego (skrócone - po 35 minut)

18 października (sobota) - wyjście klasy III A gimnazjum do kina

18 października (sobota) - wyjście klasy II liceum do Domu Spotkań z Historią

21 października (wtorek) - próbny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w III klasach gimnazjum (godz. 9:00)

25 października (sobota) - Msza Święta dziękczynna w rocznicę beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej (godz. 18:30, Kościół Świętego Jana Kantego)

27 października (poniedziałek) - wyjście klas II LO i III B LO (rozszerzenie matematyczno-geograficzne) do muzeum

29 października (środa) - konkurs z przysłów łacińskich dla gimnazjalistów i mitologiczny dla licealistów5 listopada (środa) - wyjście klas II LO i III B LO (rozszerzenie matematyczno-geograficzne) do muzeum

7 listopada (piątek) - apel ku czci Siostry Alicji Kotowskiej, patronki Gimnazjum oraz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości foto

7 listopada (piątek) - pierwszy piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 10:00 (skrócone lekcje!)

10 listopada (poniedziałek) - dzień wolny (odpracowujemy w sobotę, 15 listopada)

13 listopada (czwartek) - próbny egzamin gimnazjalny (część humanistyczna), godz. 8:00 - 11:00

14 listopada (piątek) - próbny egzamin gimnazjalny (część matematyczno - przyrodnicza), godz. 8:00 - 11:00

15 listopada (sobota) - odpracowujemy poniedziałek, 10 listopada (dwie pierwsze lekcje, a potem  wyjście do kina na film "Świadectwo")

17 listopada (poniedziałek) - rada pedagogiczna (godz. 14:00)

18 listopada (wtorek) - koncert Filharmonii Narodowej w szkole (skrócone lekcje!)

18 listopada (wtorek) - wyjście klas I A i B gimnazjum do Muzeum Narodowego

21 listopada (piątek) - zebranie rodziców (godz. 17:30 na sali gimnastycznej, potem w klasach z wychowawcą i u nauczycieli przy stolikach)

26 listopada (środa) - próbna matura z języka polskiego w klasach III liceum

26 listopada
(środa) - dyskoteka dla gimnazjalistów (godz. 18 - 21) foto

27 listopada
(czwartek) - próbna matura z języka obcego w klasach III liceum

28 listopada
(piątek) - próbna matura z wybranych przedmiotów w klasach III liceum

28 listopada (piątek) - apel patriotyczny upamiętniający powstanie listopadowe (godz. 12:15 na sali gimnastycznej) foto2 grudnia (wtorek) - klasa II A gimnazjum wychodzi na koncert (godz. 10:30)

4 grudnia (czwartek) - Mikołajki w szkole foto i w internacie foto

5, 6 grudnia (piątek, sobota) - udział reprezentacji nauczycieli z naszej szkoły w Forum Szkół Katolickich w Częstochowie foto

8 grudnia (poniedziałek) - Msza Święta z nauką rekolekcyjną o godz. 12:00 w kaplicy (są cztery pierwsze lekcje, a potem jeszcze 7 i 8 lekcja)

9 grudnia (wtorek) - koncert Filharmonii Narodowej w szkole (o 11:15 - skrócone lekcje!!!)

11 grudnia (czwartek) - wyjście klas II liceum i III B liceum (rozszerzenie matematyczno-geograficzne) do muzeum 

12 grudnia (piątek) - apel w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego foto

17 grudnia (środa) - wigilia w internacie (rozpoczyna sie Mszą Świętą o godz. 17:00 w kaplicy) foto

19 grudnia (piątek) - spotkania opłatkowe w klasach oraz jasełka i życzenia na sali gimnastycznej foto

20 grudnia - 4 stycznia - ferie świąteczne !!!6 stycznia (wtorek) - Msza Święta o godz. 8:15, a potem święcenie szkoły i kolędowanie foto

9 stycznia (piątek) - zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego foto

9 stycznia
(piątek) - spotkanie opłatkowe dla Rodziców (rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 17:30 w kaplicy) foto

11 stycznia (niedziela) - spotkanie absolwentek szkoły (zapraszamy od godz. 17:00)

12 stycznia (poniedziałek) - rada pedagogiczna (godz. 14:00)

13 stycznia (wtorek) - koncert Filharmonii Narodowej w szkole (skrócone lekcje!)

14 stycznia (środa) - konkurs recytacji literatury bożonarodzeniowej foto

15 stycznia (czwartek) - dyskoteka karnawałowa foto

16 stycznia (piątek) - wywiadówka semestralna o godz. 17:30, wręczenie stypendiów uczniom, którzy w I semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce foto

17 stycznia - 1 lutego - ferie zimowe !!!3 lutego (wtorek) - koncert Filharmonii Narodowej w szkole (skrócone lekcje!)

6 lutego (piątek) - pierwszy piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 10:00 (skrócone lekcje!)

9 lutego (poniedziałek) - wyjście klas III gimnazjum do Sejmu (lekcja o historii i strukturze Sejmu)

9 lutego (poniedziałek) - wyjście klasy II liceum (rozszerzenie matematyczno-geograficzne) do muzeum ("Wybuchy wulkanów - przyczyny, przebieg i skutki.")

14 lutego (sobota) - studniówka foto

16 - 18 lutego (poniedziałek - środa) - próbne egzaminy w klasach III gimnazjum (godz. 8 - 11, potem lekcje wg planu)

17 lutego
(wtorek) - wyjście klas licealnych do Zamku Królewskiego na wystawę "Dwudziestolecie międzywojenne"

18 lutego
(środa) - wyjście klas gimnazjalnych do Zamku Królewskiego na wystawę "Dwudziestolecie międzywojenne"

25 lutego (środa) - Popielec, Msza Święta w Kościele Jana Kantego (godz. 8:00)

25 lutego
(środa) - wyjście klasy I liceum do Muzeum Narodowego na wystawy do Galerii Sztuki Starożytnej oraz Galerii Faras

26 lutego
(czwartek) - wyjście klas licealnych do Trybunału Konstytucyjnego

26 lutego (czwartek) - wyjście klasy III B liceum  do Teatru Bajka na spektakl według T. Moczarskiego

28 lutego
(sobota) - rekolekcje dla nauczycieli (godz. 10:00)4 marca (środa) - wyjście klasy III A gimnazjum i II liceum na film „Walkiria”

5 marca (czwartek) - spotkanie informacyjne dla kandydatów do naszego gimnazjum i liceum

5 marca (czwartek) - udział  Ewy Staniszewskiej, uczennicy I A gimnazjum, w II etapie Konkursu Biblijnego

6 marca (piątek) - pierwszy piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 10:00 (skrócone lekcje!)

10 marca (wtorek) -  udział gimnazjalistów klas I i II w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym MIX

10 marca (wtorek) -  udział p. M. Ślusarskiej oraz grupy uczennic klasy III LO w konferencji „Polska na  drodze do euro”.

10-12 marca - rekolekcje wielkopostne dla młodzieży foto

12 marca (czwartek) - wyjście do kina na film „Popiełuszko”   
 
12 marca (czwartek) - spotkanie informacyjne dla kandydatów do naszego gimnazjum i liceum

13 marca (piątek) - rekolekcje wielkopostne dla rodziców (konferencja, droga krzyżowa, Eucharystia) 

17 marca (wtorek) - koncert Filharmonii Narodowej w szkole

18 marca (środa) - wyjście uczniów z klas III gimnazjum oraz z liceum na spektakl angielskiego teatru "Something blue"

18 marca (środa) - wyjście uczniów z klas licealnych na film "Gry wojenne"

19 marca (czwartek) - udział uczniów gimnazjum w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"

19 marca (czwartek) - wyjście klasy III B gimnazjum na film "Slumdog. Milioner z ulicy."

20 marca (piątek) - wyjście klasy II B gimnazjum na lekcję muzealną poświęconą życiu i twórczości Adama Mickiewicza

23 marca (poniedziałek) - rada pedagogiczna (zakończenie trzeciego ćwierćsemestru)

24 marca (wtorek) - profilaktyka uzależnień w klasie III c gimnazjum (godz. 8:15 - 11:30)

24 marca
(wtorek) - wyjście klasy II liceum do Sejmu

25 marca
(środa) - profilaktyka uzależnień w klasie III b gimnazjum (godz. 8:15 - 11:30) oraz w klasie III a gimnazjum (godz. 11:30 - 12 i 13 - 15:30)

25 marca
(środa) - składanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (godz. 12:15)

26 marca
(czwartek) - wyjście klas II i III A liceum do Pałacu Prezydenckiego na lekcję "Przy Okrągłym Stole"

27 marca
(piątek) - wyjście klasy III B liceum na Pawiak (godz. 8:30)

27 marca
(piątek) - wyjście na konferencję "Społeczeństwo obywatelskie w integrującej się Europie" (klasy II liceum i III A liceum - rozszerzenie humanistyczne)

27 marca
(piątek) - podsumowanie akcji "Trzymaj Formę" (sala gimnastyczna, 6 i 7 lekcja) foto

27 marca
(piątek) - wywiadówka (godz. 17:30 w klasach)

28 marca
(sobota) - wyjście do Puszczy Kampinoskiej dla chętnych nauczycieli i uczniów (spotkanie o 9:45 pod szkołą) foto

30 marca
(poniedziałek) - wyjście uczniów I klas gimnazjum (kółko historyczne) na wystawę "Przystanek bezpieka" w Niepublicznym Gimnazjum i Liceum nr 40 na ul. Stryjeńskich foto2 kwietnia (czwartek) - film na sali gimnastycznej z okazji rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II (na pierwszej lekcji)

3 kwietnia
(piątek) - pierwszy piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 10:00

3 kwietnia (piątek) - wyjście klasy II a gimnazjum do Muzeum Literatury na lekcję poświęconą Adamowi Mickiewiczowi

6 kwietnia (poniedziałek) - agapa w internacie, Msza Święta o godz. 17:00 foto

7 kwietnia (wtorek) - koncert Filharmonii Narodowej w szkole "Na skrzydłach pieśni. Posłuchajcie i zapamiętajcie."

8 kwietnia (środa) - trzy lekcje wg planu, potem życzenia na sali gimnastycznej foto

9 - 14 kwietnia - ferie wielkanocne

16 kwietnia (czwartek) - apel w rocznicę zbrodni katyńskiej foto

17 kwietnia (piątek) - wyjście klas III B i III C do Domu Spotkań z Historią

20 kwietnia
(poniedziałek) - rada pedagogiczna klas III liceum (godz. 14:00)

21 kwietnia (wtorek) - pożegnanie klas III liceum

21 kwietnia (wtorek) - koncert jazzowy Bartka Kieszkowskiego

22 - 24 kwietnia - egzaminy gimnazjalne

22 - 24 kwietnia - próbna matura w II klasie liceum

22 kwietnia (środa) - wyjście klas I A i II A gimnazjum na wystawę "Mumia - tajemnice starożytnego Egiptu" foto

22 kwietnia (środa) - zajęcia klasy I liceum na strzelnicy

23 kwietnia (czwartek) - wycieczka klasy I liceum do Łowicza, Arkadii, Nieborowa i Żelazowej Woli

24 kwietnia (piątek) - wyjście klasy I liceum do Łazienek

21 - 24 kwietnia - wycieczka klasy I B gimnazjum (Kielce i okolice) foto

22 - 23 kwietnia - wycieczka klasy II B gimnazjum (Kraków) foto

23 - 24 kwietnia - wycieczka klas I A i II A gimnazjum (Sandomierz) foto

28 kwietnia (wtorek) - udział uczennic z klasy I A gimnazjum w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej "Witaj, Majowa Jutrzenko"

29 kwietnia
(środa) - wyjście klas III A i III B do kina na film "Generał Nil"4 maja (poniedziałek) - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

4 maja
(poniedziałek) - wyjście klas I A i B gimnazjum do Łazienek

4 maja
(poniedziałek) - wycieczka klasy III C gimnazjum do Puszczy Kampinoskiej

5 maja (wtorek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

5 maja
(wtorek) - wyjście klasy III C gimnazjum do kina

5 maja
(wtorek) - wyjście klasy I B gimnazjum na wystawę "Mumia - tajemnice starożytnego Egiptu" foto

6 maja
(środa) - wycieczka klasy III C gimnazjum do Łowicza

4-6 maja -
egzaminy próbne w klasach II gimnazjum

4-6 maja -
wycieczka klasy III A gimnazjum (Kraków)

4-7 maja - wycieczka klasy III B gimnazjum (Lublin i okolice) foto

7-8 maja -
wycieczka klasy I A gimnazjum (Łódź) foto

8 maja (piątek) - apel patriotyczny z okazji Święta 3 Maja (na początku pierwszej lekcji) foto

13 maja - wyjazd kółka historycznego na Mazowieckie Finały wojewódzkiego etapu programu "Moja Mała Ojczyzna" (reprezentacja z naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce na Mazowszu w kategorii szkół gimnazjalnych) foto

15 maja - rozdanie nagród i wyróżnień zdobytych przez uczniów w konkursach historycznych foto

18 maja (poniedziałek) - wyjście kółka historycznego na wystawę plenerową "Fotografia bez cenzury 1976 - 1989" foto

20 maja (środa) - wyjście klasy III C gimnazjum do Muzeum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha

22 maja
(piątek) - wyjście klasy II liceum do Muzeum Woli na wystawę na temat wolnych elekcji

22 maja (piątek) - zajęcia w terenie w ramach przysposobienia obronnego (klasa I liceum)

27 maja (środa) - wycieczka klas III A i III B do Palmir foto

28 maja (czwartek) - wyjście klasy III B gimnazjum do Muzeum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha (godz. 9 - 11:45)1 czerwca (poniedziałek) - wycieczka klasy II liceum do Lasek

2-8 czerwca - gościmy grupę francuską w ramach wymiany foto

2 czerwca (wtorek) - wycieczka klasy II A gimnazjum do Lasek foto

2 czerwca (wtorek) - prawybory w szkole (na 3 i 4 lekcji) foto

3 czerwca (środa) - Dzień Zdrowego Stylu Życia (nie ma lekcji - zajęcia na sali gimnastycznej i boisku szkolnym) foto

5 czerwca (piątek) - pierwszy piątek miesiąca (Msza Święta o 10:00)

6 czerwca (sobota) - wyjazd grupy uczniów gimnazjum i liceum na Pola Lednickie foto

6 czerwca (sobota) - wycieczka grona pedagogicznego (zbiórka pod szkołą o godz. 7:00) foto

8 czerwca (poniedziałek) - rozdanie maturzystom świadectw ukończenia szkoły (Msza Święta w kaplicy szkolnej o godz. 17:30) foto

9 czerwca (wtorek) - koncert muzyków Filharmonii Narodowej w szkole (skrócone lekcje!)

10 czerwca (środa) - wycieczka do Bałtowa (grupa uczniów z internatu oraz klas gimnazjalnych) foto

15 czerwca (poniedziałek) - rada pedagogiczna (po czterech lekcjach, godz. 12:00)

16 czerwca (wtorek) - Dzień Teatru w szkole (po dwóch lekcjach) foto

18 czerwca (czwartek) - Msza Święta na zakończenie roku szkolnego o godz. 10:00 foto